Cyklisté vs. chodci

21.9.2016 |

Jezdíte často a rádi na kole? Je něco, co v rámci pravidel cyklistické dopravy považujete za zbytečně omezující či dokonce nesmyslné? Nebo raději chodíte pěšky a naštval Vás už někdy neukázněný cyklista?

Pojďme se podívat na konkrétní příklad. V olomouckých Smetanových sadech se cyklisté mohou pohybovat po vyznačených cyklostezkách. V posledních týdnech se strážníci městské policie zaměřili na cyklisty, kteří přejíždějí přes hlavní alej z jedné strany parku na druhou. Jako důvod zvýšených kontrol strážníci uvádějí stížnosti ze strany chodců na neukázněné chování cyklistů.

alej-x-cyklostezka

Zdroj: Městská policie Olomouc

Pokud totiž chcete přes Rudolfovou alej  přejet, musíte sesednou z kola a vést ho vedle sebe. Na obou stranách této “křižovatky” je značka, která cyklostezku ukončuje. Krátký úsek v aleji tak stezkou není a jízda na kole je tady zakázána. To ale cyklisté často nerespektují a na promenádě proto dochází ke kolizím s pěšími. Hlavně tedy v případě, že místem projedou, aniž by zpomalili.

Situaci by přitom prospělo více tolerance a ohleduplnousti, a to na obou stranách.

V souvislosti s tímto dopravním značením se na nás obrátil naš čtenář Ondřej. Toto omezení pro cyklisty se mu zdá nesmyslné. Například pokud hlavní alejí ve zmiňovaném křížení zrovna nikdo neprochází, nevidí důvod, proč sesedat z kola. A přidává další příklad. Pokud se chcete z Vídeňské ulice dostat do parku vchodem za Filozofickou fakultou UP, musíte zdolat menší kopec. Ten ovšem nesmíte vyjet na kole, ale musíte ho vyjít pěšky s bicyklem po boku. Na kolo můžete nasednout opět až u vstupu do parku.

Na oba výše popsané prohřešky Ondřeje upozornili strážníci, zatím vše vyřešila domluva. Pro dokreslení situace uvádí ještě jiné, podle něj také nesmyslné dopravní omezení. V tomto případě strážník domlouval cyklistovi, který při vjezdu na Dolní náměstí neodbočil na kruhovém objezdu doprava, jak velí předpisy, ale jel doleva směrem na Horní náměstí.

Co si o tom myslíte Vy? Pokud cyklisté neohrožují chodce ani automobily, měli by strážníci a policisté přivírat při dopravních přestupcích oči?

Znáte situaci ve Smetanových sadech? Jaký je Váš názor? Měla by cyklostezka vést i v místě křížení přes Rudolfovu alej? Napište nám Váš názor.

Nejbližší akce